Skocz do treści Skocz do menu

top_39.jpg

DOKUMENTY

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej

o numerze M209117.

Otrzymane przez firmę "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", pisemne zobowiązanie firmy "Signal Iduna" do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (marszałka województwa dolnośląskiego) określonej sumy pieniężnej (do kwoty 75.000EUR), na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia.

Pobierz PDF (213KB)

Wpis do Centralnego Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych

o numerze ewidencyjnym 8385 oraz numerze rejestrowym 10101-02.

Zaświadczenie potwierdzające wpis firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw turystyki.

Wpisowi podlega każdy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Kliknij i otwórz w nowym oknie

Wpis do wojewódzkiego Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych

o numerze 546.

Zaświadczenie potwierdzające wpis firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn" do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez marszałka województwa dolnośląskiego.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

"Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych."

Pobierz PDF (713KB)

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zaświadczenie potwierdzające wpis firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", w system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tj. spis prowadzony dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Pobierz PDF (139KB)

Wpis do rejestru REGON

o numerze 021436793.

Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru regon dla firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

Pobierz PDF (131KB)

Potwierdzenie nadania numeru VAT oraz numeru EU VAT (VIES)

Potwierdzenie nadania numeru EU VAT i VAT firmie "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn".

Pobierz PDF (88KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookies w naszych serwisach WWW zostały określone w poniższej Polityce Prywatności.

Pobierz PDF (xxxKB)